ASK ANYTHING

  • 최고관리자 (121.♡.204.119)
  • 03-07
  • 26
  • 0


As the administrator of this site, I am Korean. Since I may not fully understand what you are curious about, please feel free to ask anything. I will do my best to provide you with as much information as I know. 


作为这个网站的管理员,我是韩国人。因为我可能不完全了解你们感到好奇的事情,所以请随时提问。我会尽我所知尽力为您提供信息。 


Là quản trị viên của trang web này, tôi là người Hàn Quốc. Vì tôi có thể không hoàn toàn hiểu những gì bạn tò mò, nên xin đừng ngần ngại đặt câu hỏi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cung cấp thông tin mà tôi biết. ในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์นี้ ฉันเป็นคนเกาหลี ดังนั้นฉันอาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณอยากรู้อย่างเต็มที่ โปรดอย่าลังเลที่จะถามอะไรก็ได้ ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ข้อมูลที่ฉันรู้มากที่สุด 

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.