Household Goods Store 生活用品店 Cửa hàng đồ gia dụng ร้านขายของใช้ในบ้าน

  • 최고관리자 (121.♡.204.119)
  • 03-07
  • 23
  • 0


 DAISO 다이소


영어 (English)

Household Goods Store

중국어 (Chinese)

生活用品店

베트남어 (Vietnamese)

Cửa hàng đồ gia dụng

태국어 (Thai)

ร้านขายของใช้ในบ้าน


영어 (English)

It is a place in Korea where you can buy household goods of reasonable quality at low prices. It is popular among Koreans and can be found in most urban areas. If you are working in rural or fishing areas, there's a high likelihood of finding one near a regional bus terminal. They also operate online, but it might be inconvenient to use since it is only available in Korean.

중국어 (Chinese)

这是在韩国可以以低价购买到合理质量生活用品的地方。这些店铺在韩国人中很受欢迎,并且大多数都位于城市地区。如果你在农村或渔村工作,那么在有广域巴士终站的附近找到它的可能性很高。它们也有在线运营,但由于只提供韩文服务,使用起来可能会有些不便。

베트남어 (Vietnamese)

Đây là nơi ở Hàn Quốc bạn có thể mua đồ gia dụng chất lượng hợp lý với giá rẻ. Nó rất được người Hàn Quốc ưa chuộng và có mặt ở hầu hết các khu vực đô thị. Nếu bạn làm việc ở khu vực nông thôn hoặc làng chài, bạn có khả năng cao tìm thấy chúng gần các bến xe buýt khu vực. Họ cũng hoạt động trực tuyến, nhưng có thể sẽ không tiện lợi để sử dụng vì chỉ hỗ trợ tiếng Hàn.

태국어 (Thai)

นี่คือสถานที่ในเกาหลีที่คุณสามารถซื้อของใช้ในบ้านที่มีคุณภาพพอสมควรในราคาถูก มันได้รับความนิยมจากคนเกาหลีและสามารถพบได้ในพื้นที่เมืองส่วนใหญ่ หากคุณทำงานในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ประมง มีโอกาสสูงที่คุณจะหาพวกเขาได้ใกล้กับสถานีรถบัสภูมิภาค พวกเขายังดำเนินการออนไลน์ แต่อาจจะไม่สะดวกในการใช้งานเนื่องจากมีเฉพาะภาษาเกาหลีเท่านั้น

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.