Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn là gì ? Tôi có phải trả tiền không ?

  • 최고관리자 (121.♡.204.119)
  • 03-08
  • 13
  • 0

Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn là gì ?  Tôi có phải trả tiền không ?

- Thuê bao nhân viên E-9, H-2, D-3 không cần đăng ký bảo hiểm chăm sóc dài hạn -

Gần đây tôi nhận được sự tư vấn từ anh S, một công nhân nhập cư (E-9) . Nếu bạn nhìn vào cuống phiếu lương của mình, bạn sẽ thấy rằng khoản khấu trừ hàng tháng được thực hiện theo danh mục “ Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn ” . Tôi hỏi đây là gì và liệu tôi có phải trả nó hay không .

Hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn là hệ thống bảo hiểm xã hội cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ hoạt động thể chất và hoạt động gia đình cho những người gặp khó khăn trong việc tự thực hiện các hoạt động hàng ngày do tuổi già hoặc bệnh lão khoa . Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn là 12,81% phí bảo hiểm y tế ( tính đến năm 2023 ) và tất cả người đăng ký bảo hiểm y tế đều là người đăng ký bảo hiểm chăm sóc dài hạn .

Tuy nhiên , người lao động nước ngoài  tư cách cư trú E-9 ( làm việc không chuyên nghiệp ), H-2 ( làm việc thăm quan ) hoặc D-3 ( đào tạo kỹ thuật ) phải đóng phí bảo hiểm thông qua Đơn xin loại trừ khỏi bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho người lao động nước ngoài > Họ thông báo với chúng tôi rằng không cần thiết phải làm như vậy .

Liên quan đến trường hợp trên, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về ‘ Đơn xin loại trừ khỏi bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho người lao động nước ngoài ’ . Nếu bạn nộp đơn xin được loại trừ khỏi bảo hiểm chăm sóc dài hạn , bạn sẽ chỉ phải trả phí bảo hiểm y tế .

■ Đủ điều kiện nộp hồ sơ

Trong số những người lao động nước ngoài có bảo hiểm của người sử dụng lao động, những người có tư cách cư trú E-9, H-2 hoặc D-3

* Người nước ngoài có tình trạng việc làm khác với những người được liệt kê ở trên và người đăng ký trong nước không đủ điều kiện để đăng ký.

* Khi thay đổi tình trạng cư trú khác với tình trạng trên , bạn phải nộp đơn đăng ký lại bảo hiểm chăm sóc dài hạn .

Làm sao để đăng kí

1) Hoàn thành Đơn xin loại trừ khỏi bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho người lao động nước ngoài > và nộp cho người sử dụng lao động.

 * Đính kèm bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài của bạn

2) Người dùng nộp đơn đăng ký và bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài cho Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Quốc gia có thẩm quyền ( fax, v.v. )

< Đính kèm > Đơn xin loại trừ khỏi bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho người lao động nước ngoài

#BBD0E0 »
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.