กรุณา แจ้งการลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือนและทิ้งหลักฐานไว้!

  • 최고관리자 (121.♡.204.119)
  • 03-08
  • 13
  • 0

กรุณา แจ้งการลาออกล่วงหน้าอย่างน้อยเดือนและทิ้งหลักฐานไว้!

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ ผ่านมา นายพี แรงงานต่างด้าว(E-9) ได้ขอคำปรึกษา หลังจากได้ยินว่าพ่อของเขาป่วยหนักเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม มิสเตอร์ พีจึงตัดสินใจกลับบ้านและบอกผู้จัดการด้วยวาจา ว่าเขาจะทำงานจนถึงสิ้นเดือน กรกฎาคมเท่านั้น นายพี ซึ่งไม่ได้ไปทำงานตั้งแต่ เดือนสิงหาคมและเตรียมเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้รับเงินชดเชยจนถึงกลางเดือนสิงหาคม เมื่อผมถามบริษัทว่าทำไม พวกเขาบอกว่า“ เราไม่สามารถรับใบลาออกได้หากไม่ยื่นใบลาออก” “ผมขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่เดือนสิงหาคม ดังนั้นหาก ผม ยังคงขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผมก็จะถูกไล่ออกจากงานปลายเดือนสิงหาคม” เขากล่าวพร้อมขอความช่วยเหลือยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานแรงงาน ว่าเขาสามารถรับเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นหลังจากแจ้งให้ทราบว่า“ หากไม่มีหลักฐาน การลาออก อาจดำเนินการได้ใน ช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งอาจส่งผลให้เสียเปรียบในการคำนวณค่าชดเชย” เราจึงติดต่อนายจ้างก่อนและขอความเข้าใจ โชคดีที่ผมได้รับเงินชดเชยโดยถือว่าพนักงานลาออกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมโดย คุณ พีต้องขออภัย ที่แจ้งลาออกเพียงวาจา เท่านั้น

ฉัน มักจะเห็นคนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับคุณพี ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางส่วน:

  1. เมื่อแจ้งการลาออก โปรดทิ้ง หลักฐานไว้สำเนาใบลาออก รูปถ่ายหนังสือลาออกฯลฯ)
  1. แนะนำให้แจ้งการ ลาออกล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง เดือน

เมื่อคนงานยื่นหนังสือลาออกโดยระบุวันที่ลาออกที่ต้องการหากนายจ้างยอมรับ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงตามวันที่ลาออกที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างไม่ยอมรับหนังสือลาออก บทบัญญัติของสัญญาจ้างงานหรือกฎการจ้างงานจะปฏิบัติตามและหากไม่มีบทบัญญัติดังกล่าว การลา ออกจะมีผลตามมาตรา660 แห่งประมวล กฎหมายแพ่ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการลาออกจะมีผลหนึ่งเดือนหลังจากวันที่แจ้งลาออกสำหรับระบบค่าจ้างรายชั่วโมงหรือรายวันและ ในวันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการแจ้งลาออกตรงกับระบบเงินเดือนรายเดือน ดังนั้นการ แจ้ง ลาออก อย่างน้อย หนึ่ง เดือน จึงเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการลดความขัดแย้งระหว่างกันและประกันการลาออกที่เป็นมิตร

  1. การออกจากบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลเสียในการคำนวณค่าชดเชย

เมื่อคนงานลาออก โดย ไม่มาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทั่วไปจะเรียกว่า การลาออกโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้พนักงานอาจได้รับการปฏิบัติเสมือนขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะถึงช่วงที่การลาออกมีผล ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นในการคำนวณค่าชดเชยในทางที่ไม่พึงประสงค์ แน่นอนว่าการไม่จ่ายค่าจ้างหรือเงินชดเชยเพียงเพราะคุณลาออกโดยไม่ได้รับอนุญาต( มาตรา36 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน- การชำระบัญชีเงินและของมีค่า) ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ มักมีนายจ้างที่อ้างว่าสัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ลาออกโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน( มาตรา20 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน- ห้ามผิดสัญญาโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า) ในทางกลับกันมักมีนายจ้างที่เรียกร้องค่าเสียหายจากคนงานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการลาออกโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะคำนวณจำนวนความเสียหายหากสามารถเปลี่ยนงานด้วยแรงงานอื่นได้

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.