Vui lòng thông báo việc nghỉ việc của bạn trước ít nhất 1 tháng và để …

  • 최고관리자 (121.♡.204.119)
  • 03-08
  • 13
  • 0

Vui lòng thông báo việc nghỉ việc của bạn trước ít nhất 1 tháng và để lại bằng chứng !

Tháng 8 năm ngoái , anh P, lao động nhập cư (E-9) xin được tư vấn . Sau khi nghe tin bố lâm bệnh nặng vào đầu tháng 7 , anh P quyết định trở về nhà và thông báo bằng lời với người quản lý rằng anh sẽ chỉ làm việc đến cuối tháng 7 . Ông P đã không đi làm từ tháng 8 và đang chuẩn bị xuất cảnh nên đến giữa tháng 8 mới nhận được trợ cấp thôi việc . Khi tôi hỏi công ty tại sao thì họ nói: “ Chúng tôi không thể chấp nhận thông báo từ chức nếu không gửi đơn xin từ chức ”. “Tôi đã nghỉ làm không xin phép từ tháng 8 nên nếu tiếp tục nghỉ việc không xin phép tôi sẽ bị đuổi việc vào cuối tháng 8 ” , anh nói và yêu cầu hỗ trợ nộp đơn khiếu nại lên Sở Lao động. rằng anh ta có thể nhanh chóng nhận được trợ cấp thôi việc .

Theo đó, sau khi thông báo với họ rằng “ nếu không có bằng chứng, việc từ chức có thể được xử lý vào cuối tháng 8 , điều này có thể dẫn đến bất lợi trong việc tính trợ cấp thôi việc ” , trước tiên chúng tôi đã liên hệ với nhà tuyển dụng và mong họ thông cảm . May mắn thay, tôi đã có thể nhận được trợ cấp thôi việc bằng cách coi nhân viên đó như đã nghỉ việc vào cuối tháng 7 , với điều kiện là ông P phải xin lỗi vì chỉ đưa ra thông báo từ chức bằng lời nói .

Tôi thường thấy có người gặp khó khăn tương tự như anh P. Dưới đây là một số hướng dẫn :

  1. Khi thông báo từ chức,hãy nhớ để lại bằng chứng bản sao thư từ chức, ảnh thư từ chức, v.v. .
  1. Bạn nên thông báotừ chức trước ít nhất một tháng .

Khi người lao động nộp đơn xin từ chức nêu rõ ngày muốn từ chức , nếu người sử dụng lao động chấp nhận thì hợp đồng lao động sẽ chấm dứt dựa trên ngày mong muốn từ chức . Tuy nhiên, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận đơn xin từ chức thì sẽ tuân theo các quy định của hợp đồng lao động hoặc nội quy lao động , nếu không có quy định đó thì việc từ chức sẽ có hiệu lực theo Điều 660 Bộ luật Dân sự . Theo quy định của pháp luật liên quan , việc từ chức có hiệu lực sau một tháng kể từ ngày thông báo từ chức đối với hệ thống lương theo giờ hoặc theo ngày và vào ngày 1 của tháng tiếp theo tháng mà thông báo từ chức đối với hệ thống lương tháng . Vì vậy , việc thông báo từ chức trước ít nhất một tháng là một cách khôn ngoan để giảm xung đột lẫn nhau và đảm bảo việc từ chức một cách thân thiện .

  1. Rời khỏi công ty mà không được phép có thể dẫn đến bất lợi trong việc tính trợ cấp thôi việc.

Khi một công nhân nghỉ việc do không đến làm việc mà không được phép, hành vi này thường được gọi là nghỉ việc trái phép . Trong trường hợp này , nhân viên có thể bị coi là vắng mặt trái phép tại nơi làm việc cho đến thời điểm việc từ chức có hiệu lực, điều này có thể được phản ánh bất lợi trong việc tính toán trợ cấp thôi việc . Tất nhiên, việc không trả lương hoặc trợ cấp thôi việc chỉ vì bạn nghỉ việc mà không được phép rõ ràng là vi phạm pháp luật ( Điều 36 của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động - Thanh lý tiền và đồ có giá trị ). Ngoài ra, thường có những người sử dụng lao động cho rằng họ hứa sẽ bồi thường thiệt hại trong trường hợp từ chức trái phép , điều này rõ ràng là vi phạm pháp luật ( Điều 20 Luật Tiêu chuẩn Lao động - Cấm cố ý vi phạm hợp đồng ). Mặt khác , thường có những người sử dụng lao động yêu cầu bồi thường thiệt hại từ những công nhân bị thiệt hại do nghỉ việc trái phép , nhưng điều quan trọng cần lưu ý là không dễ để tính toán số tiền thiệt hại nếu công việc đó có thể được thay thế bởi một lực lượng lao động khác .

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.