Free Board 自由板块 Diễn đàn tự do กระดานสนทนาอิสระ

# TITLE WRITER LOOK UP DOWN DATE
74 กำหนดโทษทางอาญากรณีไม่จ่ายค่าจ้าง มีกำหนด 5 ปี!
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
73 Thời hạn xử phạt hình sự đối với hành vi không trả lương là …
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
72 拖欠工资刑事处罚期限为5年!
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
71 The deadline for criminal punishment for non-payment of wage…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
70 เบี้ยประกันการดูแลระยะยาว คืออะไร ? ฉันต้องจ่ายมันไหม?
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
69 Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn là gì ? Tôi có phải trả tiền …
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
68 什么是长期护理保险保费? 我必须付钱吗?
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
67 What is long-term care insurance premium ? Do I have to pay…
 • 최고관리자
 • 11
 • 0
 • 03-08
최고관리자 11 0 0 03-08
66 กรุณา แจ้งการลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือนและทิ้งหลักฐานไว้!
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
65 Vui lòng thông báo việc nghỉ việc của bạn trước ít nhất 1 th…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
64 请至少提前1个月通知辞职并留下证明!
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
63 Please notify your resignation at least 1 month in advance &…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
62 ฉันสามารถใช้ใบขับขี่สากลใน ประเทศเกาหลีได้หรือไม่ ?
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
61 Tôi có thể sử dụng bằng lái xe quốc tế ở Hàn Quốc không ?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
60 我可以在韩国使用国际驾照吗?
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
WRITE