Free Board 自由板块 Diễn đàn tự do กระดานสนทนาอิสระ

# TITLE WRITER LOOK UP DOWN DATE
104 保证高利润?谨防投资诈骗!
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
103 Guaranteed high profits ? Beware of investment scams !
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
102 ฉันให้คุณยืมเงิน แต่ติดต่อคุณไม่ได้ ฉันควรทำอย่างไรดี?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
101 Tôi cho bạn mượn tiền nhưng không thể liên lạc được . Tôi nê…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
100 我借给你钱了,但是联系不上你。我应该怎么办?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
99 I lent you money, but I can't contact you . What should I do…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
98 ถาม-ตอบเกี่ยวกับการให้สถานภาพการอยู่อาศัยแก่เด็กต่างชาติที่ไ…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
97 Hỏi đáp về việc cấp tư cách lưu trú cho trẻ em nước ngoài ch…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
96 关于给予未登记的外籍儿童居留资格的 问答
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
95 Q&A regarding granting residency status to unregistered fore…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
94 ฉันเป็นคู่สมรสของชาวเกาหลีโพ้นทะเล ฉันสามารถเลี้ยงลูกในเกาหล…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
93 Tôi là vợ/chồng của một người Hàn Quốc ở nước ngoài . Ly hôn…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
92 我是海外韩国人的配偶。离婚后可以在韩国抚养孩子吗?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
91 I am a spouse of an overseas Korean . Can I raise children i…
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
90 ฉันสามารถได้รับการลดค่าปรับจากการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมคน…
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
WRITE