Free Board 自由板块 Diễn đàn tự do กระดานสนทนาอิสระ

# TITLE WRITER LOOK UP DOWN DATE
119 Individual businesses in agriculture and fishing with less t…
 • 최고관리자
 • 25
 • 0
 • 03-08
최고관리자 25 0 0 03-08
118 จู่ๆ คุณ กำลังหัก‘ เบี้ยประกันการจ้างงาน’ จากเงินเดือนของคุณ…
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
117 Bạn có đột nhiên khấu trừ ' phí bảo hiểm việc làm ' từ tiền …
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
116 您是否突然从工资中扣除“就业保险费” ?
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
115 Are you suddenly deducting ‘ employment insurance premiums ’…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
114 หญิงอพยพแต่งงานถูกทิ้งพร้อมลูก“อยากกลับเกาหลี”
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
113 Người phụ nữ nhập cư đã lập gia đình bị bỏ rơi và có con , “…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
112 已婚移民妇女带着孩子被遗弃, “我想回韩国”
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
111 Married immigrant woman abandoned with child , “I want to re…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
110 ฉันจ่ายค่าปรับแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะขยายระยะเวลาการเข้าพักของ…
 • 최고관리자
 • 15
 • 0
 • 03-08
최고관리자 15 0 0 03-08
109 Tôi đã nộp phạt , liệu tôi có thể gia hạn thời gian lưu trú …
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
108 我已经缴纳了罚款,可以延长我的居留期限吗?
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
107 I paid the fine , is it possible to extend my period of stay…
 • 최고관리자
 • 13
 • 0
 • 03-08
최고관리자 13 0 0 03-08
106 รับรองกำไรสูง? ระวังกลโกงการลงทุน!
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
105 Đảm bảo lợi nhuận cao ? Hãy cẩn thận với những trò lừa đảo đ…
 • 최고관리자
 • 17
 • 0
 • 03-08
최고관리자 17 0 0 03-08
WRITE