Free Board 自由板块 Diễn đàn tự do กระดานสนทนาอิสระ

# TITLE WRITER LOOK UP DOWN DATE
134 ฉันสามารถขอเงินคืนสำหรับ เบี้ย ประกันบำนาญแห่งชาติ ได้ หรือไ…
 • 최고관리자
 • 71
 • 0
 • 03-08
최고관리자 71 0 0 03-08
133 Tôi có thể được hoàn lại phí bảo hiểm hưu trí quốc gia của m…
 • 최고관리자
 • 35
 • 0
 • 03-08
최고관리자 35 0 0 03-08
132 国民年金保险费 可以退还吗?
 • 최고관리자
 • 33
 • 0
 • 03-08
최고관리자 33 0 0 03-08
131 Can I get a refund for my national pension insurance premium…
 • 최고관리자
 • 37
 • 0
 • 03-08
최고관리자 37 0 0 03-08
130 ฉันสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินของฉัน ต่อไป หลังจาก ก…
 • 최고관리자
 • 24
 • 0
 • 03-08
최고관리자 24 0 0 03-08
129 Tôi có thể tiếp tục sử dụng số điện thoại trả trước của mình…
 • 최고관리자
 • 23
 • 0
 • 03-08
최고관리자 23 0 0 03-08
128 重新入境后我可以继续使用我的预付费电话号码吗?
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
127 Can I continue to use my prepaid phone number after re-enter…
 • 최고관리자
 • 21
 • 0
 • 03-08
최고관리자 21 0 0 03-08
126 เงินประกันการเดินทางครบกำหนดถูกยึด
 • 최고관리자
 • 22
 • 0
 • 03-08
최고관리자 22 0 0 03-08
125 Tiền bảo hiểm đáo hạn khởi hành đã bị tịch thu.
 • 최고관리자
 • 19
 • 0
 • 03-08
최고관리자 19 0 0 03-08
124 离境到期保险金被扣押。
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
123 Departure maturity insurance money was seized.
 • 최고관리자
 • 19
 • 0
 • 03-08
최고관리자 19 0 0 03-08
122 ธุรกิจส่วนบุคคลในภาคเกษตรกรรมและการประมงที่ มีพนักงานน้อยกว่…
 • 최고관리자
 • 20
 • 0
 • 03-08
최고관리자 20 0 0 03-08
121 Các cá nhân kinh doanh nông nghiệp, đánh cá có dưới 5 lao độ…
 • 최고관리자
 • 22
 • 0
 • 03-08
최고관리자 22 0 0 03-08
120 从业人员5人以下的农业、渔业个体工商户也必须参加工伤保险等。
 • 최고관리자
 • 23
 • 0
 • 03-08
최고관리자 23 0 0 03-08
WRITE